About

me

English

Call me Peet!

As a multipotentialite who loves the creative thinking process, I’m constantly transforming.

The most important lesson; surrounding myself with love gives me strength and inspires me to learn and grow.  

Now that I am fifty, I am changing directions  to return to an old passion, the arts. Art is my tool to connect with the world around me.

I see possibilities everywhere, and my brain is always on! I would love to create on commission, so drop me a line or connect on social media.

Nederlands

Zeg maar Peet!

Als multipotentialist met een enorm verlangen naar verwondering ben ik constant in transformatie.

Belangrijkste les: omring jezelf met liefde dat geeft mij kracht en inspireert tot groei en zelfontwikkeling.

Nu ik vijftig ben, verander ik van richting en keer ik terug naar een oude passie, kunst. Kunst is voor mij een middel om met de wereld om mij heen te verbinden.

Ik zie overal mogelijkheden en mijn brein staat altijd aan! Ik ga met heel veel creativiteit in opdracht aan het werk. Ben je geïnteresseerd stuur mij een bericht of verbindt op social media.

 

Life is art. Paint your dreams.